In line with national policy relating to the corona virus, Lost & Found stops its activities until further notice. Please be welcome to the Lost & Found archive.

Since 1997, over 200 sessions of stray images and sound have been organised. Artists, writers, scientists and musicians present work in progress, experiment or present work that doesn't fit into their oeuvre (yet). A specific and unique stage for diverse and hybrid works which don't fit comfortably into galleries or museums.

Sjoerd van Oevelen

visual artist (NL), website

 1. Introduction to the work of Margot Zanstra

  "Omdat Margot Zanstra nauwelijks gepubliceerd heeft en er weinig bekend is over haar drijfveren en inspiratie heb ik me de vrijheid gepermitteerd bepaalde aspecten van haar werk te relateren aan twee ruimtelijke geometrische concepten die haar werk bewust of onbewust kunnen hebben beïnvloed, namelijk het idee over het bestaan van een 4de, hogere ruimtelijke dimensie, en het gebruik van axonometrische of parallel-perspectivische vormen.
  Deze ideeën vormen sinds de jaren 20 van de vorige eeuw een belangrijke maar deels onbekende onderstroom die een selecte groep kunstenaars inspireerde waaronder Theo van Doesburg, Charles Biederman en Joost Baljeu. In mijn verhaal heb ik enkele projecten uit haar oeuvre, zoals haar eerste grote sculptuur opgebouwd uit grote gestapelde betonnen kubussen of haar 'landschappelijke' ingreep van fel oranje aan elkaar geschakelde parallelogrammen aan het plafond van de voormalige metroingang bij het Centraal Station in Amsterdam, verbonden met de vierdimensionale veelvlakken van wetenschapster Alicia Boole Stott, de hypercube of tesseract van architect Claude Bragdon, het boek 'Flatland' van schrijver Edwin A. Abbott en briefwisselingen over andere ruimtelijke dimensies van eerdergenoemde kunstenaars. Door middel van het uitspreken van deze speculatieve kunsthistorische vermoedens ontstaat er een conceptuele context die aankopingspunten biedt de beeldentaal van haar geometrieën en gevouwen sculpturen opnieuw te beschouwen ten einde er verder in door te kunnen dringen."

  Flatland, A Romance of Many Dimensions, Edwin A. Abbott, 1884
  Alicia Boole Stott, Four Dimension Polytopes, http://wereldaanboeken.ub.rug.nl/?p=489
  The Frozen Fountain, Claude Bragdon, 1924
  The Corridor of Space, Jan Krikke, 1998
  Theo van Doesburg, Oeuvrecatalogus, 2000, p.409
  De Stijl Continued, Jonneke Jobse, 2005, p.170-171

  Shown at L&F op atelierbezoek (18–12–2013)